بابا آخه یکی بیاد بگه این شهردار چابهار کجاست؟

نمیشه توی کوچه های چابهار قدم زد تمام زباله ها توی کوچه هست......

آخر جناب اقای شهردار شما که پول بیت المال را می خورید چرا نباید زباله ها را از سطح شهر جمع کنید................