واکنش مسئولین دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نسبت به نامه ی سرگشاده

پاسخ مسئولین دانشگاه :

دکتر "ع-ت" معاون دانشگاه :

 انجمن اسلامی را تعطیل می کنیم

دبیر انجمن اسلامی صلاحیت ندارد به دلیل اینکه ایشان ورودی 90 هستند

به زودی خودمان انتخابات شورای مرکزی انجمن را برگزار می کنیم

 

آقای "م-ض"معاونت فرهنگی دانشگاه:

 

شما " بچه ها ی انجمن اسلامی "حق ندارید نسبت به امور صنفی حرف بزنید.

شما باید نشریه انجمن اسلامی را قبل از چاپ به ما نشان دهید

کار غیر قانونی کردید ما به شما بودجه نمی دهیم تا الان هم که دادیم اشتباه کردیم!

و هم چنین ایشان در حرکتی غیر قانونی 100 تیراژ از نشریه ی انجمن اسلامی دانشجویان را کاهش دادند

رئیس دانشگاه :

ایشان هنوز جوابی ندادند .به دلیل عدم حضور در دانشگاه

 

برای  دریافت نشریه انجمن اسلامی دانشجویاناینجا را کلیک کنید

 

/ 0 نظر / 17 بازدید