پشت پرده ی سلمان رشدی ها

پشت پرده ی سلمان رشدی ها

از کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی تا قرآن سوزی کشیش مسیحی و حالا هم فیلم موهن

اما براستی پشت پرده ی این حرکات غرب چیست؟

آیا غرب از موج اسلام گرایی که در این کشور ها ایجاد شده هراس دارد؟

یا اینکه غرب به دنبال منزوی کردن اسلام است ؟

چرا غربی که واکنش مسلمانان در قرآن سوزی را دید و از این بابت خسارات زیادی را متحمل شد باز به پخش فیلم موهن به پیامبر اسلام می پردازد؟

واقعیت این است که مستکبرین سراسر جهان امروز با دمیده شدن روح اسلام ناب محمدی خود را در سراشیبی سقوط می بینند از این رو شیاطین دست به یکی کردند که خود را از مهلکه نجات اما زهی خیال باطل امروز استکبار در با تلاقی قرار گرفته که هر چه بیشتر دست و پا می زند بیشتر غرق می شود .

یکی از دلایلی که غرب در سناریوی جدید خود دست به چنین اقداماتی می زند ناتوانی آن ها  در پاسخ به نیاز های انسان چه از لحاظ مادی و معنوی و از آن طرف هم جامعیت دین اسلام در پاسخ گویی به این نیازها .

از این رو غرب برای فرار از جدال منطقی با اسلام به جدال روانی که خود از شاخه های جنگ نرم است روی آورده است و با پاک کردن صورت مسئله می خواهد خود را از این مسئله نجات دهد.

از دیگر اهداف غرب در این سناریو سنجیدن اتحاد بین مسلمانان و در صحنه بودن آن هاست و ببیند که می تواند یک 11 سمپتامبر دیگر درست کند و به آن بهانه مسلمانان را دوباره به خاک و خون بکشد.

لکن به قول معروف :عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد قطعا این اتحادی که امروز در بین مسلمانان به وجود آمده یکی از برکات این حماقت غربی هاست.

امسال مراسم برائت از مشرکین حج هوایی دارد!!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید