((ومکروا مکرالله و الله خیر الماکرین))

بسم الله الرحمن الرحیم

((ومکروا مکرالله و الله خیر الماکرین))

مقدمه :

  انجمن اسلامی دانشجویان دریانوردی و علوم دریایی چابهار در راستای عمل به سفارشات مکرر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و هم چنین پاسخگویی به برخی شبهات دانشجویان پیرامون اقتصاد مقاومتی اقدام به برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع (اقتصاد مقاومتی راه حل یا شعار) در تاریخ 1391/9/21نمود .

    مقدمات این کرسی با توافق امور فرهنگی این دانشگاه حدود یک ماه قبل فراهم شده و برگزاری کرسی به نام انجمن اسلامی دانشجویان به ثبت رسیده بود در همین راستا انجمن اسلامی اقدام به دعوت یکی از اعضای اتحادیه ی انجمن های اسلامی نمود .

با نزدیک شدن به زمان برگزاری کرسی و از آنجایی که زمان برگزاری کرسی با برنامه ی انجمن علمی اقتصاد (دعوت از پرفسور سبحانی جهت سخنرانی پیرامون اقتصاد ) تقریبا مصادف بود ، مدیریت فرهنگی دانشگاه دریانوردی پیشنهادی مبنی بر برگزاری هر دو برنامه توسط پروفسور سبحانی را ارائه گردید . از آن جا که این پیشنهاد که در راستای کاهش هزینه ها و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بود، با موافقت انجمن اسلامی دانشجویان همراه شد ؛ در ضمن قبل از برگزاری کرسی نیز توافقاتی با مسئولین "یک روز قبل از برگزاری کرسی توسط آقای م-ض با م-ر و م-ت " مبنی بر عدم پخش کلیپ از سوی هر انجمن صورت گرفت که با موافقت نمایندگان هر دو طرف همراه بود .

با توجه به مقدمه ی بالا و اینکه انجمن های علمی حق برگزاری کرسی را نداشته و بانی اصلی این کرسی انجمن اسلامی دانشجویان بود، اعضای انجمن علمی اقتصاد که اجرای کرسی به آن ها واگذار شده بود بدون هماهنگی اقدام به پخش کلیپی در جهت تبلیغات برنامه های خود نمودند. این اقدام با واکنش اعضای انجمن اسلامی قطع گردیده و در ادامه بابت این ناهماهنگی بوجود آمده از اساتید و حاضرین در جلسه عذر خواهی گردید.

انجمن علمی اقتصاد بدنبال اقدام فوق از سوی انجمن اسلامی در تاریخ 1391/9/23 اقدام به پخش نامه ای وقیحانه نمود که مضمون آن به شرح زیر می باشد :

1 – در این نامه اعضای انجمن اسلامی دانشجویان که خود را مطیع مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) دانسته و مورد تایید ایشان می باشند با (شعبان بی مخ) که یکی از لات های دهه ی 30 و از دوستداران محمد رضا پهلوی بوده یکی انگاشته شده اند . از آنجا که در این مورد حکومت جمهوری اسلامی را با نظام  مستبد طاغوت مورد مقایسه قرار گرفته ، اهانتی مستقیم تلقی می شود.

2 – نام بردن برخی از افراد اعضای انجمن اسلامی و دادن نسبتی به هر کدام که باعث ریختن آبروی این افراد دربین دانشجویان گردیده است .

3 – اقدام انجمن اسلامی در استفاده از انجمن علمی اقتصاد به عنوان همکار که در تبلیغات ثبت گردیده بود را اقدامی موذیانه دانسته اند که تبلیغات را شبانه منتشر نموده اند در حالی که انتشار تبلیغات کاری کاملا هماهنگ شده بوده و روزانه در سطح دانشگاه پخش گردیده است.

4- در این نامه صحبت یکی از اعضای انجمن اسلامی که به عنوان مخالف بحث شرکت کرده بود را توهین به میهمان تلقی کرده اند ، در حالی که کرسی آزاد اندیشی محل بحث واظهار نظر است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در نظر کارشناسی کسی مخالف نظر من نظری بدهد، مخالفت با نظام و رهبری نبوده و توهین تلقی نمی شود .

4 – ارسال رونوشت این نامه به ریاست دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، اتحادیه انجمن های اسلامی کشور ، استانداری استان س و ب ، اداره کل اطلاعات استان س و ب ، فرمانداری شهرستان چابهار ، سرپرستی خبرگزاری نسیم در س و ب ، خبر گذاری فارس در س و ب ، خبرگزاری زاهدان نیوز و پایگاه خبری تحلیلی چابهار نیوز

5- در این نامه به صراحت ذکر شده است که از انجمن اسلامی صرفا جهت دریافت مجوز برگزاری کرسی استفاده شده است. در حالی که مسبب اصلی برگزاری کرسی همان طور که بیان شد انجمن اسلامی بوده است

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چابهار ضمن شکایت رسمی خود از مسببین اصلی انتشار این نامه که امور فرهنگی دانشگاه در راس آن قرار دارد، از حقوق خود نخواهد گذشت و خواهان رسیدگی مسئولین ذی ربط به این موارد می باشد .

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

/ 0 نظر / 17 بازدید