خیر مقدم به شهید گمنامی که به دانشگاه مان آمد

آسمانیان به زمین آمدند

امروز دانشگاه ما میهمان آسمانی دارد که میزبانانش زمینی اند.

ای شهید از کدامین کربلا آمده ای که مژده ی کربلایی دیگر را به ما می دهی

مژده ی کدام کربلا را می دهی که صدای "هل من ناصر" امام به آسمان ها رسیده است.

و مگر نه آن است که ما به خوی زمینی بودن خود عادت کرده ایم و هنوز جرات لبیک گویی به امام را نداریم.

حقیقت آن است که بعد ازکربلای شما ما راه کربلا را گم کرده ایم . ما خواب افتادیم اما یزیدیان خواب نرفتند ...

یزیدیان خود را به سلاح مدرن تجهیز کردن اما ما ...

در این میان با زمانده ای از نسل شما بود، اما او هم دیری نگذشت که به سیل عاشقان پیوست . سید شهیدان اهل قلم را می گویم شهید سید مرتضی آوینی. خاکریز و سنگر درست کرد"نشریه ی سوره " " روایت فتح" لکن ما سنگر بان خوبی نبودیم

البته هنوز هستند احمدی روشن هایی که با چراغشان دنیای تاریکمان را روشن می کنند.

و پر چم داری که کوله بار مبارزه را با قدرت و صلابت حمل می کند .

واقعیت این است دشمنی داریم که از هیچ چیز غفلت نکرده است .  از تصاویر روی کیف و دفتر بچه دبستانی ها بگیر تا تلویزیون مان و لباسهایمان و ...

امروز و در این شرایط قصه ی کوفه می تواند دوباره تکرار شود

این مهمان عزیز بدون ناممان که بیست ساله است  از لشکر 41 ثارلله که در عملیات قدس5 در هویزه به کاروان امام حسین (ع) پیوسته

امروز به جمع ما آمده که پیام امام را به ما برساند: " کیست حسین را یاری کند؟ "

 

/ 0 نظر / 17 بازدید