به نام خدا

سراسیمه وبلاگم را باز کردم چیزی بنویسم بادا باد بزار هرچی تو ذهنم هست بگم راستی میدونید یه سری بچه های دلسوز ، پاک و البته مشتاق کارکردن در عرصه ی فرهنگ تو شرق کشور با یک انرژی مضاعف شروع  به کار کردن به امید اینکه شاید افسری باشند در این عصر.

بگذار تا بنویسم تا حداقل بچه های آینده بدونند ما اینجا تو چه فضایی کار می کردیم بگذار این سندی باشه بر مظلومیت بچه هایی که بخاطر فقط دغدغه هایشان باید خون دل بخورند

بگذار تا این موضوع  در تاریخ این تشکلمان باشد آری ما را به جرم تشویش اذعان عمومی ، نشر اکاذیب تعلیق کردن .

اما این پایان ماجرا نیست بلکه آغازی بریک راه پیموده نشده 

/ 0 نظر / 45 بازدید