استاد را فقط در بنرها یاد می کنیم!

 استاد را فقط در بنر ها یاد می کنیم!

دیروز به نماز جمعه شهر رفته بودیم داخل مسجد دو تا بنر به گرامی داشت هفته ی معلم و شهید مطهری زده بودند داخل حیات مسجد هم نمایشگاه کتابی برپا شده بود و خیلی هم اطرافش شلوغ بود هر نماز گذاری که می آمد یه نگاهی می کرد و شاید یکی از کتاب ها را می خرید خوب منهم وقتی این ها را دیدم خوشحال شدم گفتم بلاخره شهادت استاد مطهری و دیگه همه هم می دونیم اینکه آثارش بی استثنا خوب است . گفتم برم یه نگاهی به کتاباش بکنم . به  خودم گفتم هر چه نباشه  که امام از ما دانشجو ها خواسته که" نگذاریم آثار این استاد عزیز به فراموشی سپرده بشه"

وقتی  به نمایشگاه رسیدم به کتابها نگاه کردم ,خوب اولی :قصه های هری پاتر دومی :ویژگی های آخر زمان .سومی :شیطان .چهارمی:...

پنجمی:...

هر چه گشتم حتی یک کتاب هم از استاد مطهری ندیدم  انگار که استاد را فقط در بنر ها یاد می کنیم.

وقتی نماز تموم شد رفتم به کتابخانه ی دم در ورودی مسجد که به حساب محصولات فرهنگی هم داره اون جاهم اولی :...

دومی:...

سومی:..

باز هم حتی یک کتاب از مهری پیدا نکردم

ای کاش حداقل از  پول یکی از بنرها دو تا کتاب ....

/ 2 نظر / 18 بازدید
تربچه

سلام خوبی عزیزم خودتو ناراحت نکن یه کم املاء کار کن تا مطهری رو مهری ننویسی شوخی کردم خوبه ادامه بده