آن چیزی که از لطف الهی احساس می کنم و احتمال قوی می دهم، این است که ملت ایران در انتخابات روز جمعه، سیلی سخت تری به چهره استکبار خواهد زد.(مقام معظم رهبری 10/12/1390)

در حالی که کمتر 24 ساعت مانده به یکی از مهمترین انتخابات دست ها آمده زدن یک سیلی محکم تر به استکبار  هستند.

وعده ی ما: 12اسفند در همه جای ایران پای صندوق های رای  

 

/ 0 نظر / 11 بازدید