از شهر چابهار

  شهردار چابهار کجاست؟

بابا اخه این شهردار چابهار کجاست؟دیگه خسته شدیم از بس داخل کوچه یا خیابان هایی قدم زدیم که همش آشغال هست.آخه جناب اقای شهردار چابهار پول بیت المال کمه؟؟کارگر کم داری؟ماشین حمل زباله نداری

بابا آخه بگو دلیل این همه زباله توی سطح شهرچیه؟ داخل کوچه ها چیه؟

آخر توی شهر چابهار می دونی  چقدر جوان هستند که دنبال کار می گردند؟یا از صبح تا شب کنار خیابان از بی کاری بنزین می فروشند؟....

واما راه حل پیشنهادی ما:

1-جذب نیروی انسانی از مردم بومیه چابهاربخصوص جوانان بنزین فروش برای استخدام در شهرداری!!!!!

2-فرهنگ سازی بین اون دسته ایکه زباله هایشان را در خیابان رهامی کنند.

3-جریمه کردن افرادی که حقوق دیگران را رعایت نمی کنند.

4-جمع کردن آبنبات ها ی مخصوص از مغازه ها(پان نبات) سخته ولی باور کنید شدنیه!!!!!!

5-ماشین های شهرداری باید صبح خیلی زود زباله ها را از سطح شهر جمع کنند.

                                            دست به دست هم دهیم /چابهار فراموش شده را زیبا کنیم

/ 1 نظر / 13 بازدید

خیلی چرت بود